Infiniti Cergas Sihat (InCeS): Inovasi Papan Permainan yang Menarik dan Berfaedah

Authors

  • Azlina Mohd Mydin
  • Wan Anisha Wan Mohammad
  • Siti Mariam Saad
  • Siti Nurleena Abu Mansor
  • Rafizah Kechil

DOI:

https://doi.org/10.53840/ejpi.v9i1.64

Keywords:

Permainan Berpapan; Inovasi; Pergerakan Fizikal; Kemahiran Intelektual; Senaman; Aktiviti Pembelajaran Menarik.

Abstract

Senaman merupakan satu aktiviti yang memberi manfaat bukan sahaja kepada kesihatan fizikal, malah kesihatan mental juga. Berlari, berjalan, mendaki gunung, berbasikal, aerobik dan berenang adalah antara senaman yang boleh diamalkan dalam kehidupan seharian untuk terus kekal aktif dan cergas. Namun kini, kita tidak lagi bebas untuk melakukan kebanyakan aktiviti luar rumah disebabkan ancaman wabak coronavirus (COVID-19) yang menyebabkan perintah kawalan pergerakan (PKP) dikenakan. Keadaan sebegini boleh menjejaskan kualiti kesihatan diri kita. Infiniti Cergas Sihat (InCeS) merupakan satu inovasi permainan iaitu aktiviti senaman ringan digabungkan dan disusun seperti permainan berpapan yang menarik. InCeS direka sebagai permainan unik yang melibatkan aktiviti gerakan senaman ringan dalam suasana yang menarik dan menyeronokkan untuk dimain dalam kumpulan kecil mahupun besar. InCeS boleh dimain di dalam rumah ataupun di luar rumah. Permainan InCeS ini bukan sahaja melibatkan pergerakan fizikal, malah permainan ini turut menerapkan kemahiran intelektual seperti aktiviti jual beli, sewa, gadaian petak dan penentuan keputusan. Permainan InCeS ini juga direka untuk semua peringkat umur, termasuklah dewasa mahupun kanak-kanak. Memandangkan InCeS merupakan satu permainan inovasi, maka ianya boleh diaplikasikan atau diguna pakai sebagai permainan berpapan semasa sesi pembelajaran, dari peringkat pendidikan awal seperti taska hinggalah pusat pengajian tinggi. InCeS juga boleh digunakan sebagai aktiviti dalam rumah bersama ahli keluarga terutama ketika PKP. Satu soal selidik mengenai InCeS telah dijalankan dikalangan pelajar pendidikan khas. Keputusannya, mendapati InCeS dapat membantu para pelajar untuk lebih berminat belajar sambil bermain dengan cara yang lebih menarik.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Astuti, W. W., & Nurveryani, A. (2022). Peningkatan hasil belajar siswa melalui strategi go to your post dipadukan teknik permainan papan memori. Binomial, 5(1), 58-68.

Audina, R., Setyaningsih, K., & Fitri, I. (2022). Pengaruh media permainan ular tangga terhadap perkembangan kognitif anak usia 5-6 tahun di Tk Dharma Wanita Pampangan Oki. ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(3), 295-304.

Azmin S. Rambely & Faridatulazna Ahmad Shahabudin (2014). Permainan matematik sifira memupuk minat terhadap pembelajaran matematik. Jurnal Pengukuran Kualiti dan Analisis, JQMA 10(2) 2014, 111-119

Emilia, N. I. (2022). Pengembangan media permainan papan sirkuit matematika pada materi perkalian pecahan untuk siswa kelas V Mi Nurul Huda Munjul Kabupaten Cirebon. Change Think Journal, 1(1), 96-107.

Frasca, A. S., Singh, A., Curry, D., Tauriello, S., Epstein, L. H., Faith, M. S., Reardon, K., & Pape, D. (2020). Evaluating a board game designed to promote young children’s delay of gratification. frontiers in Psychology, 11. https://doi:10.3389/fpsyg.2020.581025

Hawes, Z., Cain, M., Jones, S., Thomson, N., Bailey, C., Seo, J., Caswell, B. & Moss, J. (2019). Effects of a teacher‐designed and teacher‐led numerical board game intervention: A randomized controlled study with 4‐ to 6‐Year‐Olds. Mind, Brain, and Education. https://doi:10.1111/mbe.12215

Leela Devi Palany Kumar. (2015). Kesan penggunaan jigsaw puzle dalam menulis formula kimia sebatian ion terhadap kefahaman pelajar sains tingkatan 4. Tesis Ijazah Sarjana, Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Lizawati Mohamad Ham, Hamisah Abu Rashid, Ku Haslina Ku Abd Manaf, Mohd Taufiq Syakirin & Ahmad Zawawi (2021), Tahap motivasi intrinsik dan pencapaian pelajar dalam pembelajaran kimia topik gas berasaskan permainan Jejak Rembo. Jurnal Penyelidikan Dedikasi, 2021.

Manfaat Kesihatan Permainan Papan (2018, Sept 08). Di ambil dari: http://my.cywboardgame.net/news/health-benefits-of-board-games-17575327.html

M. N. Masran dan A.H. Abu Kassin (2014), Keberkesanan kaedah belajar sambil main dalam meningkat kemahiran membaca lisan dalam kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran. Asian Education Action Research Journal (AEARJ), ISSN 2289-3180 / Vol. 3 / 2014.

Nakao, M. (2019). Board games as a promising tool for health promotion: a review of recent literature. Special series on “effects of board games on health education and promotion”, Nakao BioPsychoSocial Medicine, 13(5). https://doi.org/10.1186/s13030-019-0146-3

Qian, M., & Clark, K. R. (2016). Game-based learning and 21st century skills: A review of recent research. Computers in Human Behavior, 63(1), 50-58.

Rahmawati, P., Slow, L., & Budhiarti, Y. (2022). Implementasi papan puzzle pada pembelajaran dengan model pembelajaran mating dalam meningkatkan pemecahan masalah matematis siswa. Jurnal Edukasi dan Sains Matematika (JES-MAT), 8(1), 47-62.

Sabri, N. A. (2018). Keberkesanan pendekatan belajar melalui bermain terhadap pencapaian konsep nombor dan tingkah laku prososial murid prasekolah (Doctoral dissertation, Universiti Pendidikan Sultan Idris).

Supami, C. N. (2022). Penerapan metode permainan untuk meningkatkan hasil belajar matematika materi bangun ruang pada siswa kelas I Sd Negeri Popongan Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 2021/2022. Janacitta, 5(1).

Wong, K.-T., Teo, T., Swee, P., & Goh, C. (2014). Development of the Interactive Whiteboard Acceptance Scale (IWBAS): An Initial study. Educational Technology & Society, 17(4), 268– 277.

Downloads

Published

27-04-2022

How to Cite

Azlina Mohd Mydin, Wan Anisha Wan Mohammad, Siti Mariam Saad, Siti Nurleena Abu Mansor, & Rafizah Kechil. (2022). Infiniti Cergas Sihat (InCeS): Inovasi Papan Permainan yang Menarik dan Berfaedah. E-Jurnal Penyelidikan Dan Inovasi, 9(1), 38–53. https://doi.org/10.53840/ejpi.v9i1.64

Issue

Section

Articles